Guia per l'ús de les dislipèmies en funció del risc vascular dels pacients a les illes balears

26/10/2023

Durant l'any 2022, es va formar el grup de treball de Dislipèmies, amb l'objectiu de crear un document de consens per al maneig de les dislipèmies en el pacient en funció del risc vascular a les Illes Balears.

Després d'un any i mig de treball en el qual han participat diferents professionals sanitaris de diferents especialitats implicats en el tractament de les dislipèmies en els pacients d'alt reg vascular i s'han obtingut les conclusions següents:

  1. El maneig actual de les dislipèmies en els pacients d'alt risc vascular és clarament emillorable.
  2. Tenim eines que poden contribuir a millorar el control de les dislipèmies en el pacient d'alt risc vascular: necessàriament necessita la identificació precoç d'aquests pacients, la millora en la coordinació dels nivells assistencials, l'optimització del tractament quan no estiguem en objectiu terapèutic i seguiment adequat dels pacients, amb la implicació necessària d'infermeria.
  3. La implementació i el desenvolupament daquesta via clínica ajudarà a disminuir la morbimortalitat dels pacients dalt risc vascular a la nostra comunitat autònoma de les Illes Balears.
  4. L'establiment dels indicadors proposats permetrà la monitorització dels pacients, l'avaluació de resultats i la millora contínua de la qualitat assistencial al pacient d'alt risc vascular.


Al document adjunt, es pot consultar la guia completa i les propostes que s'han fet arribar al Servei de Salut de les Illes Balears