Qui som?

L'Acadèmia Mèdica Balear és la filial a Mallorca de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, entitat de caràcter científic, independent i pluriprofessional fundada a Barcelona l'any 1872. L'objecte, com a filial que és de la Fundació, és servir a la societat radicada en el seu àmbit geogràfic a través del foment i la divulgació de les ciències de la salut i altres activitats científiques i culturals que s'hi relacionin. En definitiva, l’Acadèmia Mèdica Balear, constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut. Som una institució independent i no vinculada a cap organisme oficial.

L'objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.

Som una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques i socials del moment, que treballa en col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques i altres entitats vinculades en l’àmbit de la salut.

L'Acadèmia Mèdica Balear es va crear l'any 1963 i compta amb més de 600 socis, incloent-hi metges, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, infermers, psicòlegs, fisioterapeutes, veterinaris, gestors clínics, tècnics, entre d’altres, tots amb relació a les Ciències de la Salut.

Ens organitzem mitjançant seccions i societats, on contínuament es creen de noves, d’acord amb les necessitats i actualitat del món sanitari, amb la voluntat de poder atendre les inquietuds dels professionals que hi treballen.

Societats i Seccions 

La Junta de Govern de l'Acadèmia Mèdica Balear es conscient que per avançar en el progrés de les ciències de la salut, a nivell docent, investigador i professional, cal renovar-se constantment en la utilització dels recursos que avui la tecnologia posa al seu abast i establir una col·laboració estreta amb les entitats institucionals i privades que li permetin mantenir-se capdavantera en l'oferta de serveis als seus membres. Aquests darrers anys, s’està invertint amb la formació virtual o mixta, facilitant la conciliació i també l’accés a activitats formatives a professionals que treballen a diferents indrets de les Illes Balears.

Cada any, independentment de les activitats de cada secció i societat, l'Acadèmia organitza un acte de cloenda del curs acadèmic i durant el qual es fa entrega de diferents premis i beques.

Som una entitat independent, oberta a tots els professionals de l’àmbit de les ciències de la salut